Panoramka: Kołobrzeg

Panoramka z Kołobrzegu została wykonana z tarasu widokowego tamtejszej latarni morskiej. Latarnia powstała w 1945 roku, jest kolejnym tego typu obiektem, który stoi w tym miejscu. Zbudowano ją na osiemnastowiecznym forcie. Sama latarnia ma 36,5 m wysokości, zaś taras znajduje się na wysokości 26 metrów.